A projekt leírása

A pályázat célzott alapkutatásokra irányul anyagtudományi és anyagtechnológiai (hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás) területeken egy kiemelt ipari gazdasági fejlesztési területhez, a járműiparhoz kapcsolódó alapkutatásokkal.

A kutatás indokoltságának alátámasztása: a járműipari fejlesztések, mint kiemelt gazdaságfejlesztési program egyik legfontosabb fejlesztési területe a járművek tömegének csökkentése, amely számos nagy nemzetközi fejlesztési projekt középpontjában áll. A tömegcsökkentést már az autók tervezésénél, a különféle tervezési koncepciók megalkotásánál kell kezdeni: a fő irányt az ún. könnyűsúlyú konstrukciók alkalmazása jelenti. A tömegcsökkentés fő irányait anyagtudo­mányi oldalról a különböző nagyszilárdságú acélok, a könnyűfémek (elsősorban az alumínium és a magnézium ötvözetek), valamint a különféle szálerősítéses, polimer mátrixú kompozitok alkalmazása jelenti. Ezek a konstrukciós elvek alapvetően érintik az autókarosszéria tervezési koncepciót is, ugyanakkor az alkalmazott tervezési koncepciók jelentős mértékben függnek az autók kategóriájától és a gyártási volumentől is.

Az előzők alapján a kutatási feladat anyag oldalról a különféle nagyszilárdságú acélok (kezdve az ún. hagyományos nagyszilárdságú HSLA acéloktól, az utóbbi években kifejlesztett extra és ultra nagyszilárdságú acélokig), valamint az autóiparban egyre növekvő mértékben alkalmazott alumínium és magnézium ötvözetek vizsgálatát tűzi ki célul különös tekintettel a Mechanikai Technológiai Tanszék kompetencia területét jelentős anyagtechnológiai (alakítási, hőkezelési és hegesztési) vizsgálatokra, amelyek megteremtik e korszerű új anyagok minél szélesebb körű ipari alkalmazásának lehetőségeit, feltételeit.

E kutatások egyrészt a kutatásban közreműködő felsőoktatási intézmények kutatási potenciáljának, versenyképességének növelésén keresztül nemzetközi szinten is elismert eredményekre vezetnek, és hozzájárulnak a hazai járműipar nemzetközi versenyképességének fokozásához is.

A projekt célcsoportja

A projekt közvetlen haszonélvezői a projekt megvalósításában résztvevő felsőoktatási intézmények a projekt céljaihoz kapcsolódó területeken megvalósuló innovatív kutatói teamek létrehozásával, a fiatal kutatók alkalmazásával és az ezek révén megvalósuló humánerőforrás fejlesztéssel. A felsőoktatásban az elmúlt évtizedekben kialakult kedvezőtlen korösszetétel javulásával a felsőoktatási intézmények versenyképessége is fokozódik mind a tudományos alapkutatásokban, mind pedig az ipari alkalmazási kutatásokban. Közvetlen haszonélvezők a bevont fiatal kutatók is, akik kiemelt kutatási területen szereznek kutatási tapasztalatot, valamint innovatív kutatói teamekben való közreműködési lehetőséget, miközben a projektben való alkalmazás révén jövedelmi helyzetük is kedvezőbben alakulhat.

A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezői azok a hazai kis- és középvállalkozások, akikkel a projekt keretében is együttműködve lehetőségük nyílik a projekt eredményeinek a gazdasági-ipari tevékenységükben való hasznosításra.

A célcsoport meghatározásában kézenfekvő a közreműködő intézményekben dolgozó fiatal kutatók, mint elsődleges humánerőforrás bevonása. Az eredményeket hasznosító célcsoportba tartoznak azok a vállalkozások, amelyek egyrészt együttműködési szándékuk kinyilvánításával közvetlen haszonélvezői lesznek az eredmények, de ide sorolhatók a közreműködő tanszékek természetes ipari partnerei is.

A projekt eredményeinek közvetett haszonélvezője a kutatási eredményekkel megcélzott gazdasági ágazat (a járműipar és beszállítói köre), és rajtuk, mint húzóiparágon keresztül a gazdaság számos területe.