Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem (http://www.sze.hu) Győr város és a nyugat-magyarországi térség gazdaságát, társadalmát a képzési spektrum folyamatos színesítésével szolgálja. Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudományi és szociális képzés is megjelent az oktatási kínálatban. 1995-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem programkihelyezése révén a jogi képzés, a jogász szak is visszatért a városba, s 2002-től a Széchenyi István Egyetem saját jogon indított szakja lett. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozatának 1995-ben történt integrálásával az ezredforduló időszakára ténylegesen létrejött egy olyan universitas, amely hallgatói létszámával, oktatói karának tudományos minőségével, képzési kínálatának sokszínűségével kaphatta meg 2002. január 1-jével az egyetemi rangot.
Dinamikusan fejlődő egyetemként folyamatosan megújítjuk képzéseinket, a térség gazdaságával, a munkaadókkal eredményes kapcsolatot alakítottunk ki. A tanulmányi erőfeszítéseket, a jó felkészültséget elismerő munkaerő-piaci háttér kedvezően befolyásolja a győri egyetem szakjain végzettek elhelyezkedési lehetőségeit. Győr városa, a környező térség motiválóan színes tanulmányi helyszín. A képzési versenyben a Széchenyi István Egyetemnek már nemcsak a hazai piacon kell bizonyítania, hanem olyan multinacionális cégek szintjén, mint például az Audi, a NOKIA vagy a Philips.
Alapképzési szakjaink (BA, BSc) általában 7 félévesek, s közvetlen elhelyezkedési lehetőséget is kínálnak a hallgatóknak. A végzettek másfél- vagy kétéves mesterképzésben (MA, MSc) folytathatják tanulmányaikat, amely a klasszikus egyetemi szintű diplomát adja. A közel tizenkétezer nappali tagozatos hallgató mellett ötezren levelező vagy távoktatási szakokon tanulnak. Képzési kínálatunkban az internetes távoktatási forma is megtalálható. Saját, akkreditált, multidiszciplináris doktori iskola működik az egyetemen.
Az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék a Műszaki Tudományi Karnak az egyik legerősebb tanszéke. A tanszékvezető Dr. Zsoldos Ibolya habilitált egyetemi docens. Jelenleg elbírálás alatt van az MTA doktora pályázata. A tanszék 13 oktatója közül 6 kolléga rendelkezik tudományos minősítéssel, közülük ketten MTA doktora minősítéssel, a további kollégák pedig értékes szakmai tudással, kutatási, ipari referenciákkal.
Oktatás terület szerint kiemelendő, hogy minden mérnökhallgató találkozik az anyagtudományi és technológiai tartalmú tantárgyakkal, tehát a tanszék felelőssége a felsőoktatásban jelentős.  Legfontosabb oktatási területek: anyagtudomány, mechanikai technológiák, hegesztés, CAD/CAM, minőségbiztosítás. A tanszék közreműködik a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, járműmérnöki, mechatronikai mérnöki, a műszaki menedzser, valamint a mernöktanári szakok oktatásában. Alapképzésben a gépészmérnöki szakon járműgyártási, a gyártási rendszerek és a minőségirányítási szakirányokért, a műszaki menedzser szakon a minőségirányítási szakirány szakmai képzéséért felelős. Az MSc képzésben a mechatronikai mérnök szakfelelőse, közreműködik továbbá a járműmérnöki és közlekedésmérnöki MSc képzésben is.
Doktori képzésben három tanárnak van önálló tantárgya, öt minősített tanár végez PhD témavezetői tevékenységet.
Az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék legfőbb kutatási területei közé tartoznak:

  • a fémes anyagok alakíthatóságának vizsgálata és modellezése,
  • lemezanyagok és alakító technológiák vizsgálata,
  • anyagvizsgálat, káranalízisek,
  • felületkezelések, hőkezelések,
  • polimer kompozitok és nanokompozitok előállítása, tulajdonságai,
  • anyagszerkezetek, nanoszerkezetek modellezése és szimulációi,
  • nanoszemcsés porok előállítása mechanikai őrléssel,
  • hegesztési technológia alkalmazása új anyagok esetében,
  • felületek, térfogatok digitalizálása, rekonstrukciós algoritmusok,
  • fémporok lézeres szinterezése.

Rendszeresen részt veszünk különböző kutatási pályázatokban. Ezeknek egy része alapkutatási pályázatok előkészítése és kidolgozása (az utolsók: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-2013, OTKA K104935, utóbbi elbírálás alatt). Jellemző azonban a földrajzi környezet ipari jellegének megfelelően az alkalmazott, ipari kutatásokban való részvétel (utolsó projekt: IJTTR_08 Integrált Járműipari Termék- és Technológia Fejlesztő Rendszer).
PhD kutatások: jelenleg két PhD hallgató tartozik a tanszékhez, akik főállás szerint egyetemi tanársegédek, ezzel párhuzamosan végzik a PhD tevékenységet. További három PhD hallgatóval dolgozunk, akik nincsenek alkalmazásban a tanszéken, azonban a témavezetőjük tanszéki oktató, és a kutatói tevékenység is ezen a kutatóhelyen folyik.
Az ipari kapcsolatok gondozása az egyik erőssége a tanszéknek. Folyamatosan, rendszeresen felkeresik a tanszéki kollégákat, laboratóriumokat a kis, közepes és nagy vállalkozások szakemberei. Káresetek analíziseivel, technológiák fejlesztésével, ellenőrzésével kapcsolatos konzultációkkal, megbízásokkal minden nap foglalkozni kell. A térség ipari vállalkozásainak, esetenként távolabbi vállalkozásoknak az igényeit is folyamatosan ki tudjuk elégíteni.

Jellemző sajátossága az alapkutatási és ipari kutatási tevékenységnek, hogy BSc és MSc hallgatókat vonunk be csaknem minden projektbe. A hallgatókkal való folyamatos közös munka, kutatásban való részvételnek erős motiváló hatása van a tanulmányok folytatására, a hallgatók szakmai fejlődésére. Egy-egy szemeszterben néhányszor 10 hallgató fordul meg kutatással kapcsolatos témában (eseti megbízással) a tanszéken. A tartós hallgatói megbízások száma természetesen ennél jóval kevesebb, néhány ilyen módon kitüntetett hallgató foglalkoztatása azonban ugyancsak erős motiváló hatást fejt ki az érintett évfolyamok környezetében.